Covid 19 – urządzenia diagnostyczne

Koronawirus to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową, czyli lipidową otoczką. Budowa ta umożliwia nam zapobieganie zakażeniu poprzez zwiększoną higienę wraz z zastosowaniem środków chemicznych, takich jak mydło, 60-70% alkohol, preparaty dezynfekcyjne i wirusobójcze. Oprócz wyżej wspomnianych warto też unikać skupisk ludzkich. Szerzące się na całym świecie doniesienia o nowych przypadkach zakażeń koronawirusem budzą niepokój, a liczne naukowe pojęcia powtarzane w mediach mogą dezorientować, dlatego spieszymy z pomocą, wyjaśniając podstawowe zagadnienia i podpowiadając jakie urządzenia medyczne warto mieć w domu.

Czym jest koronawirus SARS-CoV-2?

Wirus SARS-CoV-2 to nazwa koronawirusa, czyli grupy wirusów RNA. Jest on nowo odkrytym patogenem, który początkowo nazywano koronawirusem z Wuhan, ponieważ właśnie w tym chińskim mieście rozpoznano pierwsze przypadki infekcji, a dokładniej w prowincji Hubei. Jednak pierwsze szczepy koronawirusa ludzkiego zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku. Obecnie w medycynie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Patogeny te wywołują niektóre przeziębienia oraz choroby układu oddechowego u ludzi. Jednak istnieją także koronawirusy zwierzęce, zarażające ssaki i ptactwo. U tych ostatnich powodować mogą zakaźne zapalenie oskrzeli, u kotów z kolei zakaźne zapalenie otrzewnej, u świń wywołują epidemiczną biegunkę, zaś u bydła wirusowe zapalenie żołądka i jelit. Zarówno u zwierząt jak i u ludzi choroby te mogą przebiegać łagodnie, jednak pewne odmiany koronawirusów wywołują schorzenia o ciężkim przebiegu. Przykładem jest tu choroba SARS, czyli zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej, wywoływana przez wirusa SARS-CoV. Z kolei SARS-CoV-2 prowadzi do rozwinięcia się ostrej choroby zakaźnej dróg oddechowych, znanej jako COVID-19.

Czym wobec tego jest COVID-19?

COVID-19 to nazwa choroby układu oddechowego wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jego głównymi objawami są: gorączka, suchy kaszel i problemy z oddychaniem, a także szeroko rozumiane zmęczenie i bóle mięśni. Rzadziej pojawiają się: biegunka, ból gardła czy katar. Wspomniane objawy różnią się nasileniem u pacjentów. W niektórych przypadkach infekcja rozwija się bezobjawowo, ma łagodny przebieg i znika równie szybko jak się pojawiła. U innych sieje spustoszenie w organizmie. Wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia chorego zanim zaraził się SARS-CoV-2. COVID-19 ma łagodny przebieg u ponad 80% zarażonych. A ogólne objawy przypominają przeziębienie. Jednak w pozostałych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i niesie za sobą ryzyko powikłań, takich jak zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa lub nawet sepsa. Zdarza się to jednak głównie u osób starszych, z osłabioną odpornością, często chorych przewlekle na inne choroby związane z wiekiem lub jakością prowadzonego życia. Aktualne statystyki wskazują, że śmierć z powodu COVID-19 wynosi zaledwie 2-3% i to głównie dlatego, że pacjent osłabiony był innymi, współistniejącymi chorobami.

Jaka jest różnica między epidemią a pandemią?

Epidemia to wystąpienie zachorowań na chorobę zakaźną w określonym czasie na określonym terenie w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie lub wystąpienie chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Z kolei pandemia to rozprzestrzenianie się choroby w wielu krajach a nawet kontynentach w tym samym czasie. O pandemii mówi się wówczas, gdy występują wtórne ogniska zakażenia na minimum dwóch kontynentach. Cechuje ją wysoka zaraźliwość przy jednocześnie niskiej śmiertelności. Za powód sprzyjający jej rozwojowi uznaje się brak naturalnej odporności populacji, czyli biologiczny czynnik chorobotwórczy lub jego szczep niewystępujący od dawna bądź nigdy przedtem. Wielu badaczy za jej powstanie obwinia globalizację. Ponadto pandemii sprzyja wysoka zaraźliwość choroby, a także jej bezobjawowy charakter na początkowym etapie infekcji.

Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?

Stan zagrożenia epidemicznego to odgórne zarządzenie wydawane przez ministra zdrowia, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. Mogą mu towarzyszyć konkretne ograniczenia i nakazy dotyczące m.in.:

  1. Sposobu przemieszczania się

  2. Prowadzenia obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych (w tym stadionów, torów wyścigowych, basenów, pól golfowych, torów do gry w kręgle, siłowni i pozostałych obiektów sportowo-rekreacyjnych)

  3. Działalności drużyn sportowych

  4. Działalności centrów handlowych, klubów fitness, restauracji, szkół i in. jednostek edukacyjnych

  5. Organizowania, promowania, sponsorowania i zarządzania zgromadzeniami oraz widowiskami (zakaz atrakcji rozrywkowych, w tym: koncertów, pokazów, festynów, zjazdów wodnych, imprez plenerowych, wystaw tematycznych, obsługi stoków narciarskich, wesołych miasteczek, parków rozrywki, sal tanecznych, zakaz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego)

  6. Funkcjonowania zakładów pracy oraz instytucji (praca zdalna)

  7. Zakazów prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizyczno-psychicznej (sauny, salony masażu, łaźnie, salony kosmetyczne)

  8. Wykonywania zabiegów sanitarnych ( obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy każdym wejściu do sklepów), etc.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z powodu epidemii koronawirusa jest wynikiem rozprzestrzenienia się patogenu w wielu województwach.

Uwaga! Jeśli zauważysz u siebie objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod numer: 800 190 590.

Czym jest kwarantanna i kto może zostać nią objęty?

Kwarantannie poddaje się osoby zdrowe, które miały kontakt z osobami zarażonymi lub podejrzewanymi o nosicielstwo choroby zakaźnej. Koniecznością jej odbycia mogą zostać objęte także osoby, które niedawno wróciły z krajów podwyższonego ryzyka. W przypadku koronawirusa trwa ona 14 dni i oznacza konieczność pozostania w domu przez ten czas, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia patogenów na osoby zdrowe. Należy także zaniechać kontaktu z innymi ludźmi, zakupy robić online lub poprosić o pomoc, tak by zostawiane były przed wejściem na posesję. Osoba objęta kwarantanną domową zobowiązana jest do zgłaszania telefonicznego najbliższej stacji epidemiologiczno-sanitarnej wszelakich objawów chorobowych, które mogłyby wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Pulsoksymter a diagnozowanie COVID-19, dlaczego warto a nawet powinno się go posiadać?

https://www.olamed.com.pl/produkt/pulsoksymetr-napalcowy-cms50d/

Zasady wykonania pomiaru opierają się o prawo Lamberta Beera, zastosowane do cząsteczek Hemoglobiny (Hb) i Oksyhemoglobiny (HbO2) w strefie bliskiego zasięgu. Zasada działania urządzenia wygląda następująco: fotoelektryczna technologia kontroli oksyhemoglobiny jest

przyjmowana zgodnie z technologią skanowania i rejestracji impulsu

pojemnościowego, dzięki czemu można skierować dwie wiązki światła o rożnej

długości fali na czubek paznokcia za pomocą czujnika. Następnie mierzony sygnał

przetwarzany jest na element światłoczuły, którego uzyskane informacje zostaną

wyświetlone na ekranie poprzez obróbkę w obwodach elektronicznych i

mikroprocesorze. Zatem pulsoksymetr działa na zasadzie pomiaru pochłaniania przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania o dwóch różnych długościach. Sygnał mierzony przez pulsoksymetr składa się z dwóch składowych: stałej i zmiennej, pulsującej. Składowa zmienna opisuje absorbancję pulsującej krwi tętniczej. Na podstawie pomiaru oblicza się stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2) oraz wykonuje pomiar tętna (RBbpm). Dlaczego zatem tak istotne jest diagnozowanie pulsoksymetrem? Odpowiedź nasuwa się sama. Badanie pulsoksymetrem wykonuje się u pacjentów w celu przeciwdziałania niewydolności oddechowej. Jest to ważne, zwłaszcza przy monitorowaniu stanu chorego w czasie znieczulenia ogólnego, w trakcie tlenoterapii czy w przypadku ciężkiego stanu zdrowia. Kiedy saturacja spada zazwyczaj odczuwamy duszność, choć duszność nie zawsze oznacza spadek saturacji. Szpitale używają pulsoksymetrów do badania pacjentów oraz pracowników placówek medycznych pod kątem oznak niskiego poziomu nasycenia krwi tlenem, co może wskazywać na fakt, że dana osoba ma COVID-19. Zauważono bowiem, że pacjenci z COVID-19 doświadczają potencjalnie niebezpiecznego spadku nasycenia tlenem, bez wyraźnych problemów z oddychaniem. Bez odpowiedniego urządzenia, bez względu na ogólne złe samopoczucie pacjenci mogą przyzwyczaić się i bagatelizować swój stan zdrowia, uznając go za osłabienie. Tymczasem jednak niedotlenienie komórek prowadzi do szeregu zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu, w tym nawet do udaru niedokrwiennego mózgu.

Prawidłowe natlenienie krwi mieści się w granicach 95%-99%, prawidłowy puls 60-90/min. U osób po 70. roku życia za normę uznaje się wynik pomiędzy 94% a 98 %.

Zatem nasycenie tlenem hemoglobiny, wyrażone w procentach HbO2 w całkowitej Hb we

krwi, tak zwane stężenie O2 we krwi, to ważny parameter oddychania. Pulsoksymetr został opracowany w celu łatwiejszego i dokładniejszego pomiaru SpO2 i PRbpm. Urządzenie mierzy jednocześnie oba ważne parametry: puls i SpO2.

Zasady pomiaru są bardzo proste. Pulsoksymetr zakłada się na palec u ręki i po kilku sekundach podaje on na ekranie wynik pomiaru.

Coraz więcej placówek medycznych i szpitali zostaje wyposażonych w najnowszej generacji cyfrowy sprzęt diagnostyczny, w ramach walki z COVID-19. Dzięki dotacjom do szpitali zakupywane są tomografy komputerowe wraz ze stacjami opisowymi, różne rodzaje aparatów RTG, aparatów USG, w tym wielofunkcyjne aparaty USG do badań onkologicznych i naczyniowych. Oprócz tego jednostki medyczne doposażane są w: kardiomonitory, aparaty EKG https://www.olamed.com.pl/kategoria-produktu/monitory-ekg/, ciśnieniomierze https://www.olamed.com.pl/kategoria-produktu/cisnieniomierze/ , termometry na podczerwień https://www.olamed.com.pl/kategoria-produktu/termometry-bezdotykowe/ , defibrylatory AED https://www.olamed.com.pl/kategoria-produktu/defibrylator-aed/ , pompy infuzyjne https://www.olamed.com.pl/kategoria-produktu/pompy-infuzyjne/ , niezbędne w leczeniu bólu ostrego, przewlekłego oraz przy antybiotykoterapii.