Powikłania kardiologiczne po Covid-19

Coraz szerzej omawiane są kardiologiczne problemy po przejściu Covid-19.

Aby stale kontrolować stan serca zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą podręcznych aparatów EKG. Badanie tymi aparatami można wykonać w każdym miejscu i o każdej porze, zwłaszcza wtedy, gdy pojawią się nagłe nieprawidłowe bicie serca.

 

PODRĘCZNE APARATY EKG DO UŻYTKU DOMOWEGO

 

 

Na potrzeby niniejszego artykułu będziemy posługiwać się znakomitym raportem opublikowanym w grudniu 2020 roku; „Niewydolność serca w Polsce. Realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji” pod kierownictwem dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z  I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

 

„Z dotychczas dostępnych danych z Wuhan z Chin wynika, że różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe były obecne w prawie 50 proc. przypadków pacjentów, którzy mieli infekcje wirusem SARS-CoV-2 (koronarwirusem) i zachorowali na COVID-19, i aż u 70 proc. tych pacjentów, którzy zmarli. Podobnie jest z poszczególnymi chorobami sercowo-naczyniowymi – nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 30 proc. wszystkich pacjentów, którzy zachorowali na infekcję spowodowaną koronawirusem, natomiast aż u 48 proc. pacjentów, którzy nie przeżyli. Chorzy, którzy mają choroby sercowo-naczyniowe, takie jak nadciśnienie tętnicze czy są po przebytym zawale, mają niewydolność serca lub cukrzycę są bardziej narażeni na zgon z powodu koronawirusa niż pacjenci, którzy tych chorób nie mają. To nie koniec niepokojących informacji. Wirus jest nie tylko niebezpieczny dla pacjentów z chorobami współistniejącymi. Obserwacje wskazują również na to, że może nieodwracalnie uszkadzać serce u osób wcześniej zdrowych”*.

 

Już wiele lat przed pandemią Covid-19,  statystyki wskazywały na wzrastającą śmiertelność społeczeństwa na choroby układu krążenia, w tym zawały serca. Według statystyk na niewydolność serca choruje około 700 tysięcy pacjentów, liczba ta stale rośnie.

„Tak jak, choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce (ok. 45%), tak niewydolność serca jest na niechlubnym pierwszym miejscu wśród tych chorób, stanowiąc najczęstszą bezpośrednią przyczynę zgonów w ogół”**.

 

W 2018 r. zmarło w Polsce 142 tys. osób z niewydolnością serca. Co godzinę umiera 16 osób z tym rozpoznaniem. Niewydolność serca była bezpośrednią przyczyną zgonów prawie 41 tysiąca z nich, co stanowi 9,8% wszystkich zgonów w Polsce. W rezultacie schorzenie to można uznać za najczęstszą przyczynę zgonów wśród Polaków”**.

 

Niewydolność serca u Polaków staje się problemem epidemiologicznym. Chorych z niewydolnością serca na podstawie danych NFZ jest ok. 1,2 miliona, co rocznie umiera ok. 140 tysięcy osób. Choroby kardiologiczne są główną przyczyną umieralności w Polsce. Spodziewamy się, że pacjentów z roku na rok będzie więcej”** – potwierdziła Kinga Bartolik z Ministerstwa Zdrowia.

 

Świadomość Polaków w zakresie niewydolności sercowej jest bardzo niska. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest to choroba śmiertelna, która częściej prowadzi do zgonów niż nowotwory. Dodatkowo diagnostyka niewydolności serca jest trudna, ponieważ nie daje zawsze typowych objawów. Często objawy niewydolności serca kojarzą się ze zwykłym zmęczeniem, nie wiążemy ich z poważną chorobą kardiologiczną.

 

Objawami niewydolności serca są:

 • duszność
 • szybkie męczenie się
 • znużenie
 • kaszel nocny
 • zmniejszenie apetytu
 • depresja
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy
 • omdlenia

 

 

Przyczyny niewydolności serca:

 • choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • działanie toksyczne środków (leków, promieniowania)
 • zaburzenia metaboliczne
 • nieprawidłowości genetyczne
 • przewlekłe choroby płuc
 • nadczynność tarczycy
 • cukrzyca
 • marskość wątroby

 

Analizując strukturę wiekową chorych na niewydolność serca z roku 2017 w Polsce na tle Unii Europejskiej można wywnioskować, że osoby w przedziale wieku 0-74 lat częściej zapadają na niewydolność serca w Polsce niż w całej UE. Od wieku 75 lat zachorowalność w Polsce jest mniejsza niż w UE. Najliczniejszą grupą chorych są osoby z przedziału 80-84 lata, stanowiące 18% wszystkich chorych. Dużą grupę chorych stanowią także osoby w wieku 75-79lat (17%), 70-74 lata (14%), 65-69 lat (14%).

Ostatni rok poszerzył listę przyczyn zachorowalności na serce: koronawirus.

Ciężkie przejście infekcji koronawirusem należy skonsultować z lekarzem kardiologiem. Konieczna jest diagnostyka celem wykluczenia powikłań kardiologicznych. W ramach badań diagnostycznych lekarz może zalecić wykonanie badania echokardiograficznego oraz badania EKG. Czasem konieczne  może okazać się badanie holterem EKG czy rezonans magnetyczny.

Nakładając dostępne statystki chorych na niewydolność serca w Polsce (2017r. ) z ilością zgonów z powodu Covid-19 (na dzień 14.04.2020), otrzymamy wykresy o podobnej strukturze***. 

Niewydolność serca jest chorobą przewlekłą, którą się leczy. Najlepiej jednak jej zapobiegać.

 

Jak zapobiegać? Co zrobić, aby nie dopuścić do rozwoju choroby serca?

 

 1. edukacja w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, budowanie świadomości społecznej w zakresie niewydolności serca
 2. profilaktyka (regularna kontrola stanu zdrowia: prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego, kontrola rytmu serca, kontrola saturacji, kontrola wagi ciała)
 3. zdrowy tryb życia (dieta, aktywność fizyczna, unikanie czynników ryzyka m.in. zaprzestanie palenia tytoniu, )

 

Edukacja prozdrowotna pomaga we współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem, prowadząc do pozytywnych efektów leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że czynnikami ryzyka są w największym stopniu: nadciśnienie, cukrzyca, nadwaga.

 

Na rynku dostępnych jest wiele aparatów diagnostycznych do użytku indywidualnego, które pomagają kontrolować pracę serca i wykryć nieprawidłowości. Bardzo popularne podręczne aparaty EKG, pozwalają monitorować pracę serca w każdym czasie i w każdym miejscu.

Monitor EKG rejestruje, analizuje i wyświetla przebieg krzywej EKG oraz tętno, wychwytując niewłaściwy przebieg EKG, który może skutkować zawałem serca. W ofercie OLAMED dostępne są medyczne aparaty EKG dla indywidualnych użytkowników. Więcej informacji na temat przenośnych aparatów EKG znajdą Państwo w poniższym linku:

 

PODRĘCZNE APARATY EKG DO UŻYTKU DOMOWEGO

 

 

Literatura:

*Prof. Adam Witkowski: „Miejmy świadomość, że koronawirus uszkadza serce”, https://ptkardio.pl/covid_19_i_choroby_serca/koronawirus_uszkadza_serce

** Niewydolność serca w Polsce. Realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji. Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Grudzień 2020. https://marfan.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Niewydolnos%CC%81c%CC%81-RAPORT-A4-2021-NET.pdf

***Opracowanie własne na podstawie danych z Niewydolność serca w Polsce. Realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji. Grudzień 2020 oraz Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-10. Główny Inspektorat Sanitarny. Stan na dzień 14 kwietnia 2020r.

https://pulsmedycyny.pl/zapalenie-miesnia-sercowego-w-przebiegu-covid-19-spektrum-powiklan-moze-byc-bardzo-szerokie-1111999

https://cm-debina.pl/powiklania-kardiologiczne-coovid-19/