Dlaczego AED?

dlaczegoaed-01-kopia

Defibrylator AED 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to urządzenie medyczne, służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

 

dlaczegoaed-02-kopia

 

Około 100 000 osób rocznie w Polsce zapada na zawał serca


dlaczegoaed-03-kopia

 

 

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) poza szpitalem dotyczy około 40 000 osób rocznie w Polsce.

Z tej liczby udaje się uratować tylko 5%


dlaczegoaed-04-kopia

 

 

 

Z każdą minutą opóźnienia defibrylacji szanse przeżycia spadają o 7–10%

 


dlaczegoaed-05-kopia

 

 

8 minut to średni czas dotarcia ambulansu w mieście

15 minut poza miastem

4 minuty to statystyczny czas od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu


 

Co to jest NZK?

NZK, czyli Nagłe Zatrzymanie Krążenia to sytuacja, w której serce przestaje pracować prawidłowo. Człowiek traci przytomność, przestaje oddychać. Mięsień sercowy zaczyna się skurczać w sposób niesynchronizowany. Z tego powodu serce przestaje pompować krew. Nagłe Zatrzymanie Krążenia może spotkać niespodziewanie każdego z nas: osoby dorosłe, jak i dzieci, bez względu na stan zdrowia, wiek czy płeć.

 

Przyczyną NZK może być:

Choroba układu krążenia  /  Arytmia serca  /  Silny stres  /  Uderzenie  /  Reakcja alergiczna na np. leki  /  Porażenie prądem  /  Zwykłe zadławienie

 

Bezpieczna pomoc

Defibrylator automatyczny prowadzi asystę podczas całego procesu udzielania pierwszej pomocy. Impuls elektryczny jest generowany tylko w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego. AED nie zaleci defibrylacji, gdy pacjent tego nie wymaga. Nie można więc nikogo skrzywdzić.

Defibrylacja może uratować życie twoje lub twojej rodziny. Podstawowa wiedza z zakresu defibrylacji pozwoli Ci w krytycznym momencie prawidłowo użyć defibrylatora, przeprowadzić resuscytację i masaż serca

 

 

 

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą