FAQ

Co to jest defibrylator AED?

AED (z ang. Automated External Defibrillator, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) jest urządzeniem medycznym, które ratuje życie w przypadku nagłych zasłabnięć. Defibrylator AED za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej prowadzi ratownika (osoba z wykształceniem medycznym, osoba po kursie Pierwszej Pomocy lub laik) przez procedurę reanimacji oraz bezpiecznej defibrylacji w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK). Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

Jak działa defibrylator AED?

Defibrylator AED składa się z urządzenia głównego AED oraz elektrod. Po włączeniu defibrylatora urządzenie prowadzi ratownika przez proces ratowania życia, nawet jeśli defibrylacja nie jest wskazana. Komendy głosowe i dźwiękowe krok po kroku mówią, co należy robić.

Przykładowe komendy głosowe wydawane przez AED:

 • Upewnij się, że wezwano pogotowie ratunkowe.
 • Zdejmij ubranie z pacjenta, żeby uzyskać dostęp do skóry.
 • Wyciągnij elektrody z opakowania.
 • Zdejmij okładziny z elektrod i umieść je dokładnie tak, jak pokazano na rysunku.
 • Sprawdź przyleganie elektrod.
 • Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca.
 • Wskazane jest przeprowadzenie wstrząsu. Nie dotykaj pacjenta. Przygotowanie wstrząsu. Teraz naciśnij czerwony przycisk wstrząsu. Przeprowadzono wstrząs. Teraz można dotykać pacjenta. Rozpocznij sztuczne oddychanie. Wykonaj 30 silnych ucisków i 2 sztuczne wdechy.
 • Przeprowadzenie wstrząsu nie wskazane. Teraz można dotykać pacjenta. Rozpocznij sztuczne oddychanie. Wykonaj 30 silnych ucisków i 2 sztuczne wdechy.

Dlaczego defibrylator AED jest potrzebny?

Około 100 000 osób rocznie w Polsce zapada na zawał serca. Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) poza szpitalem dotyczy około 40 000 osób rocznie w Polsce. Z tej liczby udaje się uratować tylko 5%. Z każdą minutą opóźnienia defibrylacji szanse przeżycia spadają o 7–10%. 8 minut to średni czas dotarcia ambulansu w mieście, 15 minut poza miastem. Statystyczny czas od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu to zaledwie 4 minuty. Tylko natychmiastowa reanimacja połączona z defibrylacją dają szanse na przeżycie. Dlatego tak ważna jest dostępność do AED.

Łańcuch przeżycia:

 • Wezwij pomoc
 • Przeprowadź wczesną reanimację
 • Przeprowadź wczesną defibrylację (AED)
 • Opieka specjalistyczna

Co ma robić osoba obsługująca defibrylator AED?

Zadaniem osoby obsługującej AED jest jedynie wykonywanie poleceń urządzenia.

Czy można zrobić krzywdę defibrylatorem?

Jeśli postępujemy zgodnie z poleceniami AED, nie możemy wyrządzić nikomu krzywdy. Najważniejsze, nie dotykać poszkodowanego podczas analizy EKG i dostarczania defibrylacji (o czym AED wyraźnie poinformuje).

Czy defibrylatorem AED można defibrylować dzieci?

Tak. W tym celu używa się (w zależności od rodzaju defibrylatora) elektrod pediatrycznych, podających mniejszą ilość energii lub klucza pediatrycznego (redukującego ilość energii).
Defibrylator automatycznie rozpoznaje elektrody pediatryczne.

Czy defibrylator AED po wygenerowaniu wstrząsu automatycznie go dostarcza poszkodowanemu?

Nie, aby dostarczyć impuls musimy nacisnąć odpowiedni przycisk na defibrylatorze.
Urządzenie, bez naszego udziału, samo nie dostarczy wstrząsu.

Kiedy możemy przerwać akcję reanimacyjną?

W którejś z trzech wymienionych poniżej sytuacji:
1. gdy poszkodowany odzyska oddech, krążenie
2. z chwilą przybycia pogotowia ratunkowego
3. gdy braknie nam siły

W jaki sposób można nauczyć się obsługi defibrylatora AED?

Niektóre modele AED posiadają tryb treningowy. Po przełączeniu na ten tryb defibrylator nie generuje wstrząsu, przeprowadza jednak przez wszystkie etapy ratowania życia.
Są również defibrylatory typowo szkoleniowe, za pośrednictwem pilota możemy ustalać scenariusz przebiegu akcji ratowniczej.

Dlaczego warto odbyć szkolenie z Pierwszej Pomocy z obsługą defibrylatora AED?

Ważna jest umiejętność rozpoznania oznak NZK (Nagłego Zatrzymania Krążenia). Osoba ratująca życie powinna mieć podstawowe wiadomości z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy, dodatkowo znając budowę i obsługę AED można skuteczniej prowadzić akcję reanimacyjną. Nigdy nie wiadomo kiedy przyda nam się wiedza zdobyta na kursie. Teraz, kiedy coraz więcej urządzeń typu AED jest dostępnych publicznie (lotniska, dworce, hipermarkety, kina itp.), konieczność ich użycia przez laików staje się wyższa.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe przyklejenie elektrod defibrylatora AED na ciele poszkodowanego?

Aby serce znajdowało się pośrodku elektrod, wtedy impuls elektryczny przebiegający z jednej elektrody do drugiej pobudza serce.

Jaki powinien być skuteczny defibrylator AED?

szybki
prosty w obsłudze
mieć dobrą baterię

Czy użycie defibrylatora AED zawsze ratuje życie osoby z NZK

Nie każde użycie defibrylatora AED ratuje życie osoby z NZK. Skuteczność Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego jest największa, jeśli użyjemy go w ciągu pierwszych minut od NZK. Z każdą minutą opóźnienia defibrylacji szanse przeżycia spadają o 7 – 10%. Po 4 minutach następują nieodwracalne zmiany w mózgu. Oczywiście osoba ratująca oprócz obsługi defibrylatora musi przez cały czas prowadzić masaż serca, aby zapewnić dopływ tlenu do mózgu i mięśnia sercowego ofiary.

Czy sam masaż serca nie wystarczy do uratowania osoby po NZK?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa umożliwia dotlenianie mózgu i mięśnia sercowego osoby poszkodowanej, natomiast nie jest w stanie przywrócić  normalnego rytmu serca. Resuscytacja odgrywa znaczącą rolę w pierwszych sekundach akcji ratowniczej, ale tak szybko, jak to możliwe należy również przeprowadzić defibrylację. Dlatego szkolenia z pierwszej pomocy zaczynają uwzględniać obsługę defibrylatora AED.

Dlaczego pomiędzy kolejnymi defibrylacjami trzeba prowadzić masaż serca?

Masaż serca jest właściwie najważniejszy i należy go prowadzić bez przerw (wyjątek stanowi czas, kiedy AED analizuje pracę serca i dostarcza defibrylacji).

Czy użycie defibrylator AED jest bezpieczne?

Tak, użycie defibrylatora AED jest bezpieczne. Postępując zgodnie z poleceniami AED, nie możemy wyrządzić nikomu krzywdy. Najważniejsze to nie dotykać poszkodowanego podczas analizy EKG i dostarczania defibrylacji (o czym AED wyraźnie informuje). Defibrylatory AED po zanalizowaniu pracy serca informują czy defibrylacja jest konieczne czy też nie. Jeśli pacjent nie wymaga defibrylacji, defibrylator nie wygeneruje wstrząsu. Impuls elektryczny jest generowany tylko wtedy, gdy analiza EKG wykazała konieczność przeprowadzenia defibrylacji, co oznacza że AED wykryło zatrzymanie krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego.

Czy każdy może użyć defibrylatora AED?

DEFIBRYLATOR AED MOŻE UŻYĆ KAŻDY ŚWIADEK ZDARZENIA. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie określa kwalifikacji ani wykształcenia osoby udzielającej pierwszej pomocy. Zgodnie z art.3 pkt.7 Ustawy pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Oczywiście wyroby medyczne muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ze względu na swoją prostotę działania ( osoba obsługujące AED wykonuje jedynie polecenia wydawane przez urządzenie ) spełnia to kryterium.

Czy można defibrylować mokrą osobę?

Przed przystąpieniem do defibrylacji należy osuszyć klatkę piersiową osoby reanimowanej. Często AED wyposażone są w tym celu w jednorazowe ręczniki.

Czy można defibrylować na metalowej i mokrej powierzchni?

Producenci niektórych defibrylatorów AED dopuszczają używania swoich produktów do defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach.

W jakim czasie od zawału defibrylator AED może pomóc?

W ciągu 4 minut po NZK należy dostarczyć defibrylacji. Im wcześniej, tym lepiej.

Skąd wiadomo, że powinniśmy użyć defibrylatora AED?

Jeśli widzimy, że poszkodowany nie oddycha lub wydaje oddechy agonalne, to znaczy 2 słabe oddechy na 10 sekund. W tej sytuacji bez zastanowienia, jeśli mamy pod ręką AED powinniśmy go użyć.

Czy można użyć defibrylatora AED u osoby z rozrusznikiem serca?

Tak, jak najbardziej. Pamiętając, aby nie przyklejać elektrody na rozrusznik, tylko obok niego.

U kogo nie można zastosować defibrylatora AED?

Nie powinno się stosować defibrylatora AED, jeśli poszkodowany jest mokry. Należy przetrzeć mu klatkę piersiową przed przyklejeniem elektrod. Trzeba pamiętać, żeby podczas defibrylacji nie dotykać poszkodowanego. Nie powinno się również prowadzić defibrylacji na powierzchni metalowej. Chociaż producenci niektórych modeli defibrylatorów AED dopuszczają taką możliwość. Wtedy należy się upewnić czy nasz model AED daje taką możliwość.

Czy zdarza się, że podczas akcji ratunkowej defibryluje się poszkodowanego kilka razy?

Serce nie zawsze po pierwszej defibrylacji wraca do normalnego rytmu. Czasem koniecznych jest kilka defibrylacji, pomiędzy którymi cały czas prowadzimy masaż serca.

Czy defibrylator AED jest urządzeniem wielokrotnego użytku?

Tak, każdy z oferowanych przez nas defibrylatorów AED jest wielokrotnego użytku. Jednorazowe są tylko elektrody do AED.

Czy elektrody do defibrylatora AED są jednorazowe?

Tak, elektrody do defibrylatora AED są jednorazowe. Po każdym użyciu należy je wymienić.

Jaki jest czas ważności elektrod?

Okres ważności elektrod różni się w zależności od rodzaju defibrylatora. Elektrody oferowane do naszych defibrylatorów AED mają okres ważności od 2 do 5 lat.

Skąd mam wiedzieć kiedy należy wymienić elektrody i baterię?

Termin ważności elektrod jest napisany na ich opakowaniu. Kiedy przychodzi czas wymiany baterii, defibrylator wydaje sygnał dźwiękowy lub/i świetlny (w zależności od modelu AED). Zapala się wtedy czerwona lampka lub wskaźnik, wskazujące na konieczność wymiany baterii.

Dlaczego moje AED piszczy?

AED może wydawać sygnały dźwiękowe z wielu powodów. Raz dziennie, o stałej porze, defibrylator wydaje dźwięk „biiiiiiiip”. Jest to normalna reakcja urządzenia, oznacza że bateria się kalibruje. Sygnał dźwiękowy może pojawić się również, jeśli bateria ma niski poziom lub pojawiły się problemy z wewnętrzną elektroniką. W tym przypadku zalecamy kontakt z naszym biurem, doradca OLAMED chętnie Państwu pomoże OLAMED kontakt

Skąd mam wiedzieć, że defibrylator AED działa prawidłowo?

Defibrylatory AED przeprowadzają automatyczne testy stany baterii, oprogramowania, wewnętrznej elektroniki. Jeśli autotest wykaże nieprawidłowości, wtedy pojawiają się na panelu głównym AED sygnalizacje świetlne (czasem również dźwiękowe). Niektóre AED przeprowadzają autotesty codziennie, co tydzień, co miesiąc, przy każdym starcie.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli defibrylatorów. Jak wybrać najlepszy dla mnie?

W OLAMED jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. Nasi wykwalifikowaniu doradcy chętnie udzielą pomocy, doradzą jaki model AED jest dla Państwa odpowiedni. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem OLAMED kontakt

Czy po wyjęciu baterii z defibrylatora czas jej żywotności się przedłuża?

Jeżeli wyjmiemy baterię z AED, czas jej żywotności ulega zamrożeniu, na ok. 5lat (w zależności od urządzenia). Można doposażyć się w zapasową baterię i wymienić ją, gdy ta w urządzeniu będzie już słaba. Bieg żywotności baterii rozpoczyna się z chwilą włożenia jej do defibrylatora.

Czy bateria powinna być umieszczona w defibrylatorze AED przez cały czas?

Tak, bateria powinna znajdować się w AED przez cały czas. W przypadku ratowania życia liczy się każda sekunda. W tym przypadku nie ma czasu na montaż baterii.

Jakie są koszty eksploatacyjne defibrylatora AED?

W skład kosztów utrzymania AED wchodzi koszt wymiany baterii oraz elektrod. Baterie wymienia się przeciętnie co 4-5 lat. Jednak ich żywotność może się skrócić w zależności od wielu zmiennych np. temperatury, częstości autotestów, użytkowania defibrylatora. Koszt wymiany baterii to od 300 do 1000zł. Elektrody wymienia się po każdym użyciu lub po upływie okresu żywotności. Jest to koszt między 200 a 500zł w zależności od modelu AED.

W jakim miejscu budynku ulokować defibrylator AED?

Najlepiej w centralnym. Powinno być to miejsce, do którego czas dotarcia i powrotu z każdego miejsca w budynku nie przekroczy 90 sekund. Najczęściej defibrylatory umieszczane są przy portierniach, recepcjach, przy apteczkach z pierwszą pomocą. Defibrylatory AED powinny znajdować się w miejscach widocznych dla wszystkich, powinny być położone w najbardziej zagrożonych i najbardziej atrakcyjnych obszarach dla ludzi, również w pobliżu terenów wysokiego ryzyka.

W jakich miejscach powinien znajdować się defibrylator AED?

W defibrylator AED powinny być zaopatrzone miejsca, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do zatrzymania krążenia oraz miejsca o dużym zagęszczeniu ludności (szkoły, centra komunikacyjne, centra handlowe, fabryki, przedsiębiorstwa, klub zdrowia / centrach fitness, duże biura, budynki mieszkalne itd.). Warto zaopatrzyć w AED miejsca, do których nie dotrze zespół ratunkowy w krótkim czasie.

Nagłe zatrzymanie krążenia jest stanem, który można leczyć. Wiele ofiar może przeżyć, jeśli są szybko poddani resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) oraz defibrylacji.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą